La consulta

Quin impacte produeix la nostra conducta en les persones ateses amb problemes de salut mental? Eina per a la reflexió