La Consulta

Quin impacte produeix la nostra conducta en les persones ateses amb problemes de salut mental? Eina per a la reflexió

La consulta. Eina per a la reflexió

A través de diferents casos reflexionarem sobre les conductes més o menys discriminatòries i l'impacte que produeixen en les persones ateses. Les situacions que veureu a continuació estan basades en qüestionaris sobre intencions de conducta administrats a professionals de la Regió Sanitària de Girona i a usuaris de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines.

Imatge test primària

Àmbit primària

A continuació veureu dos casos de l'àmbit de primària.

Entrar
Imatge test primària

Àmbit especialistes

A continuació veureu dos casos de l'àmbit d'especialistes.

Entrar